İstanbul Dr.siyami Ersek Göğüs Kalp Ve Damar Cerrahısı Eğıtım Ve Araştirma Hastanesı Uzmanları

Uzm. Dr. Lale DİNÇ ASARCIKLI - Kardiyoloji

Uzm. Dr. Lale DİNÇ ASARCIKLI

Kardiyoloji, Ankara

Kemik Erimesi (Osteoporoz), Infektif Endokardit, Iskemik Kalp Hastalığı Periferal vasküler bypass, Kardiyak stent, Kardiyak kateterizasyon

İstanbul Dr.siyami Ersek Göğüs Kalp Ve Damar Cerrahısı Eğıtım Ve Araştirma Hastanesı  Selimiye, Tıbbiye Cad. No:13, 34668 Üsküdar/İstanbul, Turkey 
Uzm. Dr. Oktay KORUN - Kalp Damar Cerrahisi

Uzm. Dr. Oktay KORUN

Kalp Damar Cerrahisi, Ankara

Mezenterik Damar Hastalıkları, Kalp Romatizması, Aort Diseksiyonu Kalp kapakçığı değişimi, Ekogram(ultrason), Koroner by-pass ameliyatı

İstanbul Dr.siyami Ersek Göğüs Kalp Ve Damar Cerrahısı Eğıtım Ve Araştirma Hastanesı  Selimiye, Tıbbiye Cad. No:13, 34668 Üsküdar/İstanbul, Turkey 
Dr. Barış YAYLAK - Kardiyoloji

Dr. Barış YAYLAK

Kardiyoloji, Diyarbakır

Aort Hastalıkları, Akut Akciğer Ödemi, Üfürümler Kalp pili takılması, Lipoprotein paneli(trigliserit testi(tg)), Korda ve papiler kas onarımı

İstanbul Dr.siyami Ersek Göğüs Kalp Ve Damar Cerrahısı Eğıtım Ve Araştirma Hastanesı  Selimiye, Tıbbiye Cad. No:13, 34668 Üsküdar/İstanbul, Turkey 
Yrd. Doç. Dr. İsmail BAŞYİĞİT - Kalp Damar Cerrahisi

Yrd. Doç. Dr. İsmail BAŞYİĞİT

Kalp Damar Cerrahisi, Diyarbakır

Taşikardi, Aort Anevrizması, Diyaliz Cerrahisi Homosistein, Ambulatuvar kardiyak izleme, Cabg(koroner arter bypass grefti)

İstanbul Dr.siyami Ersek Göğüs Kalp Ve Damar Cerrahısı Eğıtım Ve Araştirma Hastanesı  Selimiye, Tıbbiye Cad. No:13, 34668 Üsküdar/İstanbul, Turkey 
Uzm. Dr. Deniz ŞENTÜRK - Dahiliye - İç Hastalıkları

Uzm. Dr. Deniz ŞENTÜRK

Dahiliye - İç Hastalıkları, İstanbul

Sarılık, Sağlıklı Beslenme, Damla Hastalığı (Gut Hastalığı) Prp tedavisi, Hdl kolesterol testi, Akciğer ve plevra biyopsisi

İstanbul Dr.siyami Ersek Göğüs Kalp Ve Damar Cerrahısı Eğıtım Ve Araştirma Hastanesı  Selimiye, Tıbbiye Cad. No:13, 34668 Üsküdar/İstanbul, Turkey 
Uzm. Dr. Denef DENİZ - Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

Uzm. Dr. Denef DENİZ

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji, İstanbul

Parazit Hastalıkları, Mantar Enfeksiyonları, Kabakulak

İstanbul Dr.siyami Ersek Göğüs Kalp Ve Damar Cerrahısı Eğıtım Ve Araştirma Hastanesı  Selimiye, Tıbbiye Cad. No:13, 34668 Üsküdar/İstanbul, Turkey 
Uzm. Dr. Abdullah Orçun ÖNER - Kardiyoloji

Uzm. Dr. Abdullah Orçun ÖNER

Kardiyoloji, İstanbul

Kalp Ağrısı, EKO, Kalp Hastalığı Belirtileri Perkütan komissürotomi, Kardiyoversiyon, Lipoprotein paneli(trigliserit testi(tg))

İstanbul Dr.siyami Ersek Göğüs Kalp Ve Damar Cerrahısı Eğıtım Ve Araştirma Hastanesı  Selimiye, Tıbbiye Cad. No:13, 34668 Üsküdar/İstanbul, Turkey 
Uzm. Dr. Ahmet İlker TEKKEŞİN - Kardiyoloji

Uzm. Dr. Ahmet İlker TEKKEŞİN

Kardiyoloji, İstanbul

Vazovagal Senkop, Anjio, Miyokard Enfarktüsü Perkütan koroner girişim(koroner anjiyoplasti), Yüzeyel ekokardiyografi, Kardiyak kateterizasyon

İstanbul Dr.siyami Ersek Göğüs Kalp Ve Damar Cerrahısı Eğıtım Ve Araştirma Hastanesı  Selimiye, Tıbbiye Cad. No:13, 34668 Üsküdar/İstanbul, Turkey 
Uzm. Dr. Altuğ ÖSKEN - Kardiyoloji

Uzm. Dr. Altuğ ÖSKEN

Kardiyoloji, İstanbul

Doğumsal (Konjenital) Kalp Hastalıkları, Hipertansiyon, Tanı Yöntemleri Farmakolojik stres testi, Kardiyoversiyon, Aort kapak replasmanı

İstanbul Dr.siyami Ersek Göğüs Kalp Ve Damar Cerrahısı Eğıtım Ve Araştirma Hastanesı  Selimiye, Tıbbiye Cad. No:13, 34668 Üsküdar/İstanbul, Turkey 
Uzm. Dr. Aycan ESEN ZENCİRCİ - Kardiyoloji

Uzm. Dr. Aycan ESEN ZENCİRCİ

Kardiyoloji, İstanbul

Tansiyon düşüklüğü / yüksekliği, Kalp Hastalığı Belirtileri, Doğumsal (Konjenital) Kalp Hastalıkları Perkütan koroner girişim(koroner anjiyoplasti), Koroner anjiyogram, Elektrofizyolojik test

İstanbul Dr.siyami Ersek Göğüs Kalp Ve Damar Cerrahısı Eğıtım Ve Araştirma Hastanesı  Selimiye, Tıbbiye Cad. No:13, 34668 Üsküdar/İstanbul, Turkey 
1/16 | Toplam 154 kayıt bulundu.

Kurum Bilgileri