Ankara Eğıtım Ve Araştirma Hastanesı Uzmanları

Ass. Dr. Emine VEZİR - Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Ass. Dr. Emine VEZİR

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Ankara

Ateş, Tekrarlayan Hışıltı Atakları, Kalp Romatizması Transözofageal ekokardiyografi (töe), Apgar skoru, Yeni doğan

Ankara Eğıtım Ve Araştirma Hastanesı  Şükriye, 06340 Altındağ/Ankara, Turkey 
Ass. Dr. Hayriye HIZARCIOĞLU GÜLŞEN - Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Ass. Dr. Hayriye HIZARCIOĞLU GÜLŞEN

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Ankara

Charge Sendromu, Akut Gastroenterit (İshal), Vesikoureteral Reflü Çocuk beslenme, Transözofageal ekokardiyografi (töe), Head-up tilt testi

Ankara Eğıtım Ve Araştirma Hastanesı  Şükriye, 06340 Altındağ/Ankara, Turkey 
Dr. Medine Ayşin TAŞAR - Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Dr. Medine Ayşin TAŞAR

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Ankara

Nefes Darlığı, Göbek İltihabı, Kalp Kapağı Problemleri Prematürite, Kalp derinliklerinin kapalı yöntemle kapatılması, Aşı takvimi

Ankara Eğıtım Ve Araştirma Hastanesı  Şükriye, 06340 Altındağ/Ankara, Turkey 
Uzm. Dr. Anara KARACA - Dahiliye - İç Hastalıkları

Uzm. Dr. Anara KARACA

Dahiliye - İç Hastalıkları, Ankara

Barotravma (Basınca Bağlı Kulak Hasarı), Çimen Alerjisi, Büyüme Geriliği (Boy Kısalığı) Kolesterol testi, Mezoterapi, Kriyoablasyon

Ankara Eğıtım Ve Araştirma Hastanesı  Şükriye, 06340 Altındağ/Ankara, Turkey 
Dr. Ayten ERSOY - Dahiliye - İç Hastalıkları

Dr. Ayten ERSOY

Dahiliye - İç Hastalıkları, Ankara

Kemik İliği Yetmezliği, Hepatit A, Porfiri (Porphyria) Akupunktur Tedavi, Abdominal ultrasonografi, Radyofrekanslı ablasyon

Ankara Eğıtım Ve Araştirma Hastanesı  Şükriye, 06340 Altındağ/Ankara, Turkey 
Dr. Bülent TARLIĞ - Dahiliye - İç Hastalıkları

Dr. Bülent TARLIĞ

Dahiliye - İç Hastalıkları, Ankara

Kistik Böbrek Hastalıkları, Koroner Ateroskleroz (Kalp Damar Sertliği), Çimen Alerjisi Melanom alınması, Plazmaferez(hemaferezis), Radyonükleer kemik taraması

Ankara Eğıtım Ve Araştirma Hastanesı  Şükriye, 06340 Altındağ/Ankara, Turkey 
Uzm. Dr. Mustafa Kemal KILIÇ - Dahiliye - İç Hastalıkları

Uzm. Dr. Mustafa Kemal KILIÇ

Dahiliye - İç Hastalıkları, Ankara

Kolit (Kalın Bağırsak İltihabı), Angina Pektoris (Göğüs Anjini), Glomerül Hastalıkları (Nefrit, Nefrotik Sendrom) Ogtt (oral glukoz tolerans testi), Radyasyon tedavisi, Prp tedavisi

Ankara Eğıtım Ve Araştirma Hastanesı  Şükriye, 06340 Altındağ/Ankara, Turkey 
Uzm. Dr. Nilgün GÖVEÇ GIYNAŞ - Dahiliye - İç Hastalıkları

Uzm. Dr. Nilgün GÖVEÇ GIYNAŞ

Dahiliye - İç Hastalıkları, Ankara

Hipotiroidi (Tiroid Bezinin Az Çalışması, Tiroid Hormonu Azlığı), Kistik Böbrek Hastalıkları, Prostat Büyümesi (BPH, Benign Prostat Hiperplazisi) Pet/bt tarama, Eksternal radyoterapi, Bitkisel Tedavi

Ankara Eğıtım Ve Araştirma Hastanesı  Şükriye, 06340 Altındağ/Ankara, Turkey 
Ass. Dr. Sevde Nur FIRAT - Dahiliye - İç Hastalıkları

Ass. Dr. Sevde Nur FIRAT

Dahiliye - İç Hastalıkları, Ankara

Akut Glomerülonefrit, Tükenmişlik Sendromu, Hormon Eksikliği Üfürüm, Manuel Terapi, Abdominal parasentez

Ankara Eğıtım Ve Araştirma Hastanesı  Şükriye, 06340 Altındağ/Ankara, Turkey 
Dr. Ali Pekcan DEMİRÖZ - Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

Dr. Ali Pekcan DEMİRÖZ

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji, Ankara

Bakteriyel Enfeksiyonlar, Virus Hastalıkları, Akut Gastroenterit (İshal)

Ankara Eğıtım Ve Araştirma Hastanesı  Şükriye, 06340 Altındağ/Ankara, Turkey 
1/24 | Toplam 240 kayıt bulundu.

Kurum Bilgileri