Tokat, Vaginal enfeksiyonların tedavisi hastaneler, merkezler