Tokat, Üreterovezikal Darlık (Üreter Mesane Bileşke Darlığı) hastaneler, merkezler