Şanlıurfa, Üreter Kanseri (İç İdrar Kanalı) hastaneler, merkezler