Tokat, Transvenöz karaciğer biyopsisi hastaneler, merkezler