Şanlıurfa, Tortikolis (Boyunda Eğrilik) hastaneler, merkezler