Antalya, Tip-2 Diabet (İnsüline Bağımlı Olmayan Diyabet, Erişkin Tipi Diyabet) hastaneler, merkezler