Şanlıurfa, Testis Torsiyonu (Testis Burkulması) hastaneler, merkezler