Şanlıurfa, Spastik Kolon (İrritabl (Huzursuz) Bağırsak Sendromu) hastaneler, merkezler