Diyarbakır, Psikolojik Bozukluk hastaneler, merkezler