Denizli, Plazma Hücre Hastalıkları hastaneler, merkezler