Tokat, Pelvik Inflamatuar Hastalık hastaneler, merkezler