Şanlıurfa, Nöromuskuler Hastalıklar hastaneler, merkezler