Kırklareli, Miyokard Perfüzyon Sintigrafisi (Talyum Testi) hastaneler, merkezler