Kırklareli, Meme MR (Manyetik Rezonans) hastaneler, merkezler