Şanlıurfa, M2 antijeni(antimitokondriyal antikor(ama)) hastaneler, merkezler