Şanlıurfa, Lökokori Ve Oküler Sendromlar hastaneler, merkezler