Kırklareli, Koroner BT Anjiografi (Sanal Anjiyo) hastaneler, merkezler