Kırklareli, Koroner anjiyoplasti hastaneler, merkezler