Tokat, Kolonun Divertiküler Hastalığı hastaneler, merkezler