Karaman, Kemik iliği biyopsisi hastaneler, merkezler