Şanlıurfa, Karaciğer Abseleri hastaneler, merkezler