Tokat, Kana Virus Karışması (Viremi) hastaneler, merkezler