Diyarbakır, İşaretleme yöntemi hastaneler, merkezler