Şanlıurfa, İrritable Bağırsak Sendromu (Nervöz Kolon, Spastik Kolon) hastaneler, merkezler