Denizli, Iltihaplı Romatizma hastaneler, merkezler