Şanlıurfa, İdrar Yaparken Yanma (Dizüri) hastaneler, merkezler