Şanlıurfa, Hırıltılı Solunum hastaneler, merkezler