Şanlıurfa, Gullian Barre Sendromu hastaneler, merkezler