Şanlıurfa, Guatr(Tiroid), paratiroid ve diğer endokrinolojik cerrahi hastalıkları, Sinir monitörizasyonu hastaneler, merkezler