Şanlıurfa, Göz Kapağı İltihabı hastaneler, merkezler