Kastamonu, Gebelikten Korunma Yöntemleri hastaneler, merkezler