Tokat, Fallopi tüpü çıkarılması hastaneler, merkezler