Aydın, Durumluk anksiyete ölçeği hastaneler, merkezler