Diyarbakır, Dupuytren Hastalığı hastaneler, merkezler