Tokat, Diyabetik Nefropati (Şeker Hastalığına Bağlı Böbrek Hasarı) hastaneler, merkezler