Kırklareli, Cox-maze prosedürü hastaneler, merkezler