Kırşehir, Cea(karsinoembriyonik antijen) hastaneler, merkezler