Tüberküloz, Allerjik Hastalıklar Kurum ve Hastane Listesi