Eskişehir, Boyun diseksiyonu hastaneler, merkezler