Şanlıurfa, Bağırsak Solucanı (Şerit, Tenya) hastaneler, merkezler