Kırklareli, Bağırsak Asalakları hastaneler, merkezler