Diyarbakır, Apandisit alınması hastaneler, merkezler