Tokat, Alerjik Rinit (Saman Nezlesi, Bahar Nezlesi) hastaneler, merkezler