Tokat, Alerjik Purpura (Döküntü) hastaneler, merkezler