Ortodonti, dişlerdeki çapraşıklığın sabit ataçmanlar ya da hareketli apareylerle tedavi edilerek ideal diş dizisi elde edilmesini sağlayan, diş kapanış bozukluklarının altında yatan çene ve yüz bölgesindeki fonksiyonel ve şekilsel problemlerin teşhisi ve tedavisi ile ilgilenen, diş hekimliğinin ilk uzmanlaşmış dalıdır.

Ortodonti tedavisi kapsamında, çene ve yüzdeki fonksiyonel problemler olan; burun yerine ağız solunumu yapılması, parmak emme, tırnak yeme gibi parafonksiyonel alışkanlıkların varlığı, bebeklik yutkunmasının erişkin yutkunmasına dönüşmemesi (yutkunma sırasında dil itme), hatalı ve tek taraflı çiğneme alışkanlığının bulunması, çene eklem bozuklukları, diş eğim bozukluklarına bağlı çiğneme ve kapanış bozuklukları teşhis edilmekte, nedenleri araştırılmakta ve tedavileri sağlanmaktadır. Erken dönemde bu fonksiyon bozukluklarının düzeltimi sağlanmazsa, ileri dönemde çenelerde ve yüzde diş kapanış bozuklukları ile birlikte görülen şekilsel iskeletsel bozukluklar gelişebilmektedir.

Çene ve yüz bölgesindeki şekilsel problemler, çoğunlukla genetik kökenli olan, bireyin ailesinde de rastlanan, çene kemiklerinin gelişim fazlalığı, yetersizliği veya asimetrik iskeletsel gelişim olarak tanımlanan durumlardır.

Ortodontik tedavi kapsamında, çenelerdeki bu tür şekilsel iskeletsel bozukluklar küçük yaşlarda, büyüme yönlendirmesi ile tedavi edilebilmekte, erişkin dönemde ise ortognatik cerrahi ile ideal bir diş kapanışı ve ideal bir yüz görünümü elde edilebilmektedir.

Ortodonti tedavisi, diş hekimi olarak mezun olduktan sonra, fakültelerin ilgili bölümlerinde o alandaki uzmanlık eğitimlerini tamamlayarak Ortodonti Uzmanı (Ortodontist) ünvanı alan hekimlerce uygulanır.


İstanbul Diş Hekimi uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!