Okuldan kaçma ile okul fobisinin ayırıcı tanımı yanı sıra çocuk psikiyatrisinde okul korkusu adı altında üçüncü bir tanımda görülmektedir. Okul fobisi olan çocuklarda okul başarısızlığı görülmez, çoğu normal ya da normalin üstünde zekâ düzeyine sahiptirler. Bu çocuklarda temel sorun aile içi ilişkilerden kaynaklanmaktadır. Okul korkusu olan çocuklarda ise genellikle okulda başarısızlık görülür.

Bazen okul fobisi ile okul korkusunu birbirinden ayırmak çok güç olabilir. Çünkü aşırı okul fobisi nedeniyle çocuk, okulda başarısız olabilir.

Okul fobisinin, okuldan kaçma ve okul korkusundan ayırt edici belirtileri olarak ayrıca daha bir seri psikolojik bozukluklar ortaya çıkmaktadır (Örneğin, depresyon, psikotik gelişme ya da zorlamalı nevrozlar gibi). Çocuğun bedensel yakınmalarının doğru olup olmadığı ilgili uzmanlar tarafından kontrol edilmelidir. Bu gibi kontroller, çocuk, çocuk psikiyatrisine gelinceye kadar birçok defa yapılır

Okuldan kaçan çocukların evde geçirdikleri bir günü gözlemlemek okulu red etme davranışını sağlayan çevresel faktörler hakkındaki bilgi edinmemizi sağlayacaktır. Çocuğun ve ailenin gözlemlenmesi çocuğun endişelenmesi, depresyonunun ve buna benzer rahatsız edici diğer duygularının derecesini değerlendirmesi açısından önemlidir. Bu bilgiler tedaviden önce ve sonra olmak üzere toplanır ve çocuğun içinde olduğu diğer zorluklarını da tedavi etme açısından yararlı bir ölçüttür. Çocuğun öğretmenini de gözlemlemek okulu red etme davranışıyla ilişkili olarak yararlı bilgiler sağlar. Öğretmen diğer öğrencilerin zorluklarını okulla ilgili aktivitelerden kaçınmalarını yeri, objeleri endişe veya stres belirtilerinin okuldaki diğer problemlerini gözlemleyip kaydedebilir. Bu bilgiler okulu red etme davranışını işlevlerini sınıflandırmak için yararlıdır.


Ankara Psikoloji uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!