Meme biyopsisi. Nedir ve nasıl yapılır?

Meme biyopsisi. Nedir ve nasıl yapılır?

Biyopsi, bir anormal oluşumdan (lezyon) örnek alınarak yapılan tanısal bir girişimdir, tedavi amaçlı değildir! "Alalım da kurtul" diyerek yapılan, yani tanının yanı sıra tedavi de vaadeden biyopsi önerilerinin yarardan çok zararı vardır!

Size de biyopsi önerildiyse, herşeyden önce bu önerinin isabetini sorgulamalısınız! Meme biyopsilerinin çoğu gereksiz yere yapılmaktadır!

Biyopsi kararı SİZE ait olmalı, hekimlerinize değl!

Biyopside alınan örnek hücre ya da doku örneği olabilir ve mikroskopik değerlendirme için patoloğa gönderilir. Hücre örneği alınırsa sitoloji, doku örneği alınırsa histopatoloji tanısından söz edilir. Sitolojik tanı (hücre örneği) tercih edilmemelidir!

Biyopsi önerisini kabul ederseniz düşünmeniz gereken önce biyopsinin yöntemi, sonra da onu kimin yapacağı olmalıdır. Her biyopsi hasta ve yakınları için fiziksel, ruhsal ve ekonomik külfettir. Seçilecek biyopsi yönteminin kolay, konforlu, genel anestezi, dikiş, detaylı tetkik ve yatış gerektirmeyen, nedbe oluşturmayan, memenin estetiğini bozmayan bir yöntem olmasına; biyopsiyi yapacak kişinin ise sizin için en uygun biyopsi yöntemi üstüne tecrübe sahibi olmasına dikkat etmelisiniz.

Gelişmiş ülkelerde neredeyse terkedilen, ülkemizde ne yazık ki hala en sık önerilen meme biyopsii yöntemi cerrahi biyopsidir. Cerrahi biyopsiler cerrahlar tarafından amelyathanelerde genel anestezi altında yada polikliniklerde lokal anesteziyle yapılan, memedeki kitlenin bütünüyle yada kısmen çıkartıldığı, en az birkaç cm boyunda kesi ve dikiş gerektiren, yan etkileri yüksek biyopsilerdir. Cerrahi biyopsiden sonra gelişen nedbe dokusunun gerilemesi yıllar alır ve meme ağrısının en önemli nedenlerinden biridir. Daha da kötüsü, kansere benzer mamografi bulguları oluşturarak gereksiz başka tetkik ve biyopsilere zemin hazırlar.

Cerrahi girişimler sadece tedavi için gereklidir, tanı amacıyla kullanılmamalıdır!

Cerrahi biyopiye kıyasla yan etkisiz, daha güvenilir, daha güvenli ve çok daha ucuz biyopsi yöntemi radyolojik biyopsidir. Radyolojik biyopsi, bizzat radyolog tarafından radyolojik yöntem kullanılarak yapılan biyopsidir. Radyolog tarafından yapılan "tel yerleştirme" yada radyoloğun işlevinin ultrason probunu tutmak olduğu "asistanlık" işlemleri "radyolojik biyopsi" değildir!

Biyopsi sırasında US ve mamografiden hangisini kılavuz yöntem olarak kullanacağında radyoloğunuz karar vermeli ve gerekçeleri hakkında sizi detaylı bilgilendirmelidir. İyi hekimlikte prensip hasta için en yararlı, en az yan etki içeren ve aynı zamanda en ekonomik yöntemi seçmektir. Bu yüzden biyopsi gerektiren lezyonu hem ultrasonda hem de mamografide iyi seçebiliyorsak biyopsi sırasında ultrason kullanırız. Eğer lezyonu sadece mamografi ile seçebiliyorsak biyopside de mamografi fonksiyonu olan stereotaksik sistemi kullanmak zorundayız. Biyopsi konusunda radyoloğunuzla tartışabilmeli, birlkte karar vermelisniz. Radyoloğunuza başka hekimler tarafından "order edilen" radyolojik işlemler en isabetli seçim olamama riskini taşırlar! Bir hasta için hangi radyolojik işlemin en yararlı olacağını bir radyologan daha iyi KİM bilebilir? Bir radyolojik işlemin arrtılarını, eksilerini size bir radyologdan daha iyi KİM açıklayabilir?

Memenizi koruyun..!

1. Kontrolu ele alın. Kararı hekimlere bırakmayın. Sormaktan, sorgulamaktan çekinmeyin.

2. Memenizde rastlanan bulgunun biyopsi gerektirip gerektirmediğine iyice emin olmaya çalışın. Doğru kaynaklardan ikinci görüş alın..

Bu makale 20534 kez okundu.

Bu makale 20.09.2007 tarihinde eklenmiştir.
Meme biyopsisi. Nedir ve nasıl yapılır? - Prof. Dr. Ayşegül ÖZDEMİR tarafından yazılmıştır.
Bu makaleye oy verin :
  Puan : 3 / Oy veren : 9 kişi