Okul olgunluğu kavramı çok önceden beri varolan bir kavram olmasına rağmen son bir kaç seneden beri daha popüler bir kavram haline gelmiştir. Oysa ki sadece 60-66 aylık yaş döneminin isteğe bağlı okula başlama yaşı olarak belirlenmesi değil, zorunlu başlama yaşına gelen çocuklarda da önemle üzerinde durulması gereken bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır.

Olgunluk; okul çağına gelmiş olan bir çocuk için önemli kavramlar arasında gösterilmektedir. Okul çağına gelmiş bir çocuğun ilköğrenim yaşamının başarılı geçmesi ve sonraki öğrenim yaşamında da güçlük çekmemesi için olgunluk düzeyine geldiğinde okula başlamasının gerekliliği göz ardı edilemeyecek bir gerçektir.

Havinghurt’e göre “ Herhangi bir şeyin öğretileceği optimum bir zaman vardır. O zamana kadar öğretme için boşa giden çabalar olumlu sonuç vermeye başlar.” Havinghurt bu açıklamasına öğrenilebilen an demektedir. Bu düşünce okul olgunluğu kavramı ile yakından ilgilidir çünkü çocuğunuz öğrenmeye hazır değilse yani okul olgunluğu göstermiyorsa; ebeveynden ayrılmakta, sınıfa girmekte, sınıfta söylenenleri yerine getirmekte, arkadaş ve öğretmenlerie alışmakta zorluk çeken bir profil göstermeye başlayacaktır. Bunlarla birlikte öğrenmesi beklenen beceri ve bilgileri almakta sıkıntılar gözlemlenecektir.

Okul olgunluğu olmamasına rağmen okula başlatılan çocuklarda akademik başarısızlık en yaygın görülen etkilerden biridir. Çocuğunuzun okul olgunluğu gösterip göstermediğini uzmanlar eşliğinde uygulanan bir çok test ve envanterle tespit edilebilme şansınız vardır. Bu test ve envanterlerle çocuklarınızın okul olgunluk düzeylerini; fiziksel sağlık ve motor gelişim, sosyal ve duygusal büyüme, öğrenme konusundaki yaklaşımlar, dil gelişimi, düşünme becerileri ve genel gelişim alanlarında değerlendirilerek elde edilmektedir.

Çocuğunuzun okul olgunluğunun olup olmadığını öğrenmek size ne kazandırır?

Yapılan araştırmalar okula başlama dönemini takip eden 4 ay öncesinde alt alanlar ile okul olgunluğu değerlendirilen çocukların, geliştirilmesi gerekli görülen alanları bu süreç içinde geliştirilebildiği ve okul olgunluğu göstermeyen çocukların ise okula başlatılmayarak okula hazır oldukları dönemde öğrenmeye ve akademik becerilerinde sıkıntı yaşamadan okul hayatlarını sürdürdükleri görülmüştür.

Okula hazırlık döneminde çocuklarınızın okul olgunluklarına baktırmanızın yanında dikkat etmeniz gerek bir kaç hususta şunlardır;

Çocuğunuzun okula karşı pozitif bir tutum içinde olmasını sağlamak

Çocuğunuzun öğretmeni ile iyi bir ilişki kurabilmesine yardım etmek

Çocuğunuzun okula gittiğinde nelerle karşılaşabileceğini kavramış olmasından emin olmak

Çocuğunuzun birtakım şeyleri anlayıp yapabileceği olgunluğa ve yeterliliğe ulaşıma yardımcı olmak

Okula başlamadan önce çocuğunuza okuma-yazma öğretmemek

Çocuğunuzu diğer çocuklarla kıyaslamamak

Okul veya öğretmeni tehdit edici araçlar kullanmamak

Çocuğunuzu okula başlamadan aylar hatta yıllar öncesinde okul hakkında bilgilendirmek size bu yolda yardımcı olabilecek ipucları olarak göz önünde bulundurulmalıdır.


İstanbul Psikoloji uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!